Idag är ett intranät ett mycket viktigt verktyg och kommunikationscentral för ett företag eller organisation. År 2013 är det också vanligt att man vill bygga in kommunikation mellan medarbetarna, genom olika sociala funktioner. Tillsammans med knowit i Göteborg har vi snart byggt ett uppskattat och modernt intranät baserad på SharePoint 2013 samt EPiServer 7, för en av de största energiproducenterna i norden.

Intranätet använder SharePoints starka dokumenthantering, metadatahantering samt sociala API:er. Från EPiServer utnyttjas det lättarbetade redaktörsgränssnittet för att enkelt kunna skapa nyheter och informationssidor. Tillsammans blir det för medarbetaren ett gränslöst system där de inte ser någon skillnad med om de jobbar med dokument i SharePoint, eller läser innehållsstyrda nyheter i EPiServer.