Gemensamt intranät för statlig organisation med underorganisationer över hela landet. En stor del av informationen kan delas mellan de olika underorganisationerna, för att skapa ett öppet informationsflöde. För att göra informationen mer lättåtkomlig taggas den upp med metadata, varav en del sätts automatiskt beroende på användare och typ av information. Intranätet är byggt på SharePoint 2010-plattformen. Stort fokus har legat på tillgänglighetsanpassning.