Advise genom Dfind hjälper Västra Götalandsregionen utveckla och förvalta VGPV, regionens IT-stöd för vårdvalsreformen.

Systemet består av fyra delar som ansvarar för datainsamling, vårdval, ersättning och statistikinsamling. Utvecklingen har pågått sedan 2009 och projektet drivs enligt SCRUM tillsammans med XP, parprogrammering och testdriven utveckling praktiseras.

Systemets arkitektur är utformat enligt Domain-driven design (DDD) där systemets gränssnitt är baserat på WCF. Klienten är baserad på Silverlight och används förutom att vara den centralt administrativa delen av systemet även som klient ute på regionens över 200 privata samt offentliga vårdcentraler.