Arbetet fortskrider med Windows Phone 7.1(Mango Release)-versionen av Sveriges Radios Play. Idag har man släppt en ny version av Silverlight Toolkit för Windows Phone. Eftersom denna är utvecklad för 7.1 SDK av Windows Phone är det denna version vi fortsättningsvis kommer att använda. Vi jagar på för att få upp intresset för appen och såklart för att få ut den på Marketplace:

Sveriges Radio Play Silverlight Toolkit