Det snackas mycket mycket om NuGet, Microsofts nya pakethanterare för Open Source. Integrerad direkt i Visual Studio men fördelaktigast genom PowerShell. Skall bli kul att undersöka möjligheterna för styrning av NuGet på våra byggservrar och dyligt. http://nuget.codeplex.com/

Uppdaterat: Scott Hanselman höll återigen en suverän session, denna gång tillsammans med Phil Haack.

http://channel9.msdn.com/events/MIX/MIX11/FRM09