Om man i HTML/JavaScript saknar dom suveräna binding-möjligheterna som finns inbyggda i Silverlight mha MVVM (Model View View Model) så skall man spana in knockout.js Steve Sanderson visade i en halvtimmes mini session hur man kan få en liknande funktionalitet i och med JavaScript.

http://knockoutjs.com/