Nästan alla ”moderna” webapplikationer använder idag någon form av service. WCF (Windows Communication Foundation) har varit det som Microsoft erbjudit för att lösa den uppgiften. Även om WCF kan prata JSON och mycket väl fungerar för ändamålet ha det ansetts som väl tungrott när man skall skapa en enklare REST-baserad lösning. Lösingen på problemet heter ASP.NET Web API Framework och levereras i samband med att Microsoft släpper MVC 4. Ramverket erbjuder funktionalitet väl igenkänd från övriga MVC för att enkelt skapa HTTP-baserade tjänster. Förutom ett serverbaserat stöd finns även HttpClient API som erbjuder en liknande programmeringsmodell för att anropa Web API’er från vilken annan .NET-baserad applikation som helst.

ASP.NET Web API har även support för odata query. Genom att endast skicka en IQueryable istället för en IEnumerable från serversidan ger det stöd i att b.la. göra en sort på klientsidan:

var url = ”/api/comments?$top=” + pageSize + ‘&$skip=’ + (pageIndex * pageSize) + ‘&$orderby=Author’;

Microsoft har släppt 6 stycken korta videoklipp där man snabbt kan få en överblick av vad det nya ramverket har att erbjuda. http://www.asp.net/web-api/videos/getting-started/your-first-web-api

Vill man ha mer material att kika på så finns det en video där Scott Guthrie pratar om ASP.NET Web API :

http://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Techdays-2012-the-Netherlands/2364