Jonas är tillbaka på VGR för att genom DFind hjälpa till med att vidareutveckla systemen som berör Vårdval Väst. Systemen hanterar vårdvalen gjorda i Västra Götaland samt administration, bearbetning, statistik och uträkning av ersättningen som utgår till regionens vårdcentraler. Systemen är baserade på Microsoft .NET 4/C# och administreras genom en klient byggd i Silverlight. Projektet drivs helt enligt Scrum och utvecklingen sker enligt DDD/TDD.