XAML samsas tillsammans med HTML 5/Javascript som plattform för att skapa Metro-appar på Windows 8. XAML'l har en förkrossande överlägsenhet vad beträffar deklarativ binding/automatisk UI-refresh och MVVM i allmänhet. Caliburn.Micro har varit ett favouritramverk för att förstärka och snabbt effektivisera användningen av MVVM för Silverlight och Windows Phone. Det är glädjande att se att ramverket nu även stödjer WinRT för att därmed stödja utveckling av appar i Windows 8.

http://caliburnmicro.codeplex.com/

Caliburn.Micro Logo