Dina Goldshtein pratade om performance-analys med hjälp av Event tracing for Windows (ETW). ETW finns inbyggt i Windows och kräver inga förändringar av din källkod för att
fungera. Det är bara att aktivera så börjar den spela in events som händer. Det finns en uppsjö monitorer inbyggda i Windows (över 1000 enligt Dina) som mäter allt från
CPU-användning, minnesanvändning, diskanvändning och metodanrop i en .NET-applikation till specifika saker som behövs internt i Windows. 

Det går så klart även att integrera detta i sina egna applikationer om man vill. I .NET genom att installera TraceEvent från Nuget. 

För att läsa loggarna och göra analyser av det hela kan man använda två verktyg, PerfView eller Windows Performance Anayzer (WPA). 

Min uppfattning är att detta är väldigt kraftfulla verktyg men att de mest är användbara för desktopapplikationer eller applikationer som körs på en server som du har
full kontroll över. Det passar sig alltså mindre bra serverless eller VMs (till viss del). 

upload.jpeg
upload.jpeg

Comment