"Serverless" är det senaste buzz wordet, men är det så fantastiskt som det verkar? Vad är det ens? Detta försökte Lynn Langit svara på i sitt talk. 

 Hon definierar serverless som "Public cloud services for compute, data and more" som betalas per exekvering istället för upptid och som skalar extremt bra. Tanken är att man kör funktioner i molnet utan att bry sig om vilken hårdvara den kör på eller var den körs. Självklart finns det servrar men det ska man som utvecklare inte behöva bry sig om. 

AWS Lambda och Azure functions är två av de stora lösningarna för serverless functions men det finns fler, t ex machine learning-lösningen hos AWS eller logical apps I Azure. 

Use cases? 

Aktiviteter med dynamisk workload som ibland behöver köras ofta och ibland inte alls. 

Aktiviteter med stora volymer (varje call till en function är väldigt resurssnålt)  

Scheduled tasks och triggers  

Kostnad? 

Det beror på vad som görs men att under rätt förutsättningar kan kostnad bli så låg som 1/100 av priset av att köra en egen server. Hur kan det vara så billigt? Lynn varnade för lock ins, dvs att molnleverantörerna är billiga eftersom de vet att när man väl flyttat sin data till deras moln är det dyrt och jobbigt att byta leverantör. 

upload.jpeg

Comment