För min del blev dagens sista dragning "Life, Liberty and the Pursuit of APIness : The Secret to Happy Code" av Dylan Beattie. Dylan gick igenom hur man gör för att skapa "happy code", kod som utvecklarna trivs i. Som han själv sa så finns det få, om inga, projekt som lyckats där alla medarbetare varit olyckliga och missnöjda över allt. 

I stora drag var det följande som man ska tänka på när man sätter upp ett projekt för att få lyckliga utvecklare:

  • Se till att ha vettiga namn på grejor. "WebSite2" eller "WebApplication2016" gör ingen glad.
  • Det är OK att ha en brant inlärningskurva så länge man undviker "brick walls" så långt det bara går, dvs. ställen i inlärningsprocessen där folk känner att de helt stannat av.
  • När ett felmeddelande visas upp för en utvecklare, inkludera hur felet ska fixas. T ex "Du har glömt att köra kommando: <något kommando>". Som Dylan sa, "Don't be drunk Visual Studio" samtidigt som en screenshot med "Unspecified error" visas.
  • Logga så mycket det bara går och logga sen lite till! "If it moves log in case it stops. If it doesn't log in case it starts moving". :) 
  • User experience är inte bara för GUIn utan gäller också för libs, databaser, API och liknande.

Ingen direkt rocket science men ändå värt att tänka på.

Comment