Då vi gick igenom mässhallen stannade vi till hos DNB som håller på att utveckla ett publikt api. För att göra lite reklam för detta api, lottade de ut ett antal Raspberry Pi 3. Vi pratade med dem och hade turen att vinna!

Loot

Loot

Comment