Vi har tecknat ett avtal med StroedeRalton där vi ska vara med och stötta vid utvecklingen av StroedeRaltons nya lojalitetssystem ImLoyalty. Systemet låter användare filtrera ut kunder för att sedan skicka ut kampanjer med t ex rabatter till dessa. Systemet är byggt enligt ett modernt microservice-tänk med hjälp av  Domain Driven Design, Microsoft .NET, Microsoft Azure och AngularJS.

Vi på Advise Solutions är mycket glada och att vi har fått förtroende från StroedeRalton att få vara med och utveckla systemet.

Comment