Advise Solutions har under flera år samarbetat med Västra Götalandsregionen. VGR har återigen vald att teckna avtal med oss för att under det närmaste året vara med och bygga IT-stöd för ersättningsberäkning inom specialisttandvården.

Projektet ingår i tandvårdsstödet TEARS och kommer att bli en webb-applikation byggt i C#, Angular och Typescript.

Vi på Advise Solutions är mycket glada att vi åter har fått förtroende från VGR att vara med och utveckla regionens IT-stöd.

Comment